Arbetsträning på Multimedium

Hej och välkommen!

Hos Multimedium har du en unik chans att arbetsträna inom områdena webbdesign, programmering, bildredigering, illustration mm. Det kan handla om att arbeta med produkter i en webbshop, att hitta nya bilder till sidor som ska uppdateras, att lära dig WordPress/Kadence & Wix. Eller att hjälpa till att sälja in och marknadsföra Multimedium själva i sociala medier med mera. Egna idéer uppmuntras men allt ansvar vilar givetvis slutligen på oss anställda och inte på dig som arbetstränande, så det är aldrig någon stress på den punkten även om projekten är skarpa/live. Allt sker i din takt, på dina villkor.

Om du är intresserad av att arbetsträna hos oss ska du göra på följande sätt:

1. Skriv in dig hos arbetsförmedlingen

För att få arbetsträna på Multimedium behöver du först skriva in dig på Arbetsförmedlingen, kontakta sedan din handläggare på Arbetsförmedlingen, vården eller Socialtjänsten. De kan hjälpa dig att göra en individuell bedömning och en plan för din arbetsträning eller så kanske du redan är aktuell på Kompetenscentrum eller ett liknande ställe. Om du av någon anledning inte får vara inskriven hos arbetsförmedlingen, räcker det att du tar kontakt med din handläggare från Göteborgs stad (exempelvis Socialtjänsten eller Arbvux) och nämner att du vill arbetsträna hos oss.

2. Boka in ett studiebesök hos oss

Sedan bokar du tillsammans med din handläggare in ett studiebesök på Multimedium för att få mer information om vår verksamhet och arbetsuppgifter.

Under studiebesöket berättar vi mer om oss och försöker tillsammans med dig reda ut om vi matchar varandra och om vi kan erbjuda en meningsfull arbetsträning för just dig. Du får också möjlighet att bilda dig en uppfattning om oss personligen och vår arbetsplats. Samtidigt som vi lär känna varandra lite bättre.

3. När arbetsträningen börjat

När du väl påbörjar en arbetsträning på Multimedium har du alltid tillgång till en handledare. Alla anställda har en handledande roll (du behöver inte känna att du stör!), och vi finns där och stöttar dig med den hjälp du behöver för att bli bekväm med nya rutiner, dina arbetsuppgifter osv. Vi gör löpande uppföljningar varannan vecka där vi återkopplar och du får berätta hur det går och hur det känns för dig.

Frågor? Kontakta oss!

Vid frågor eller funderingar, ring oss på: 031-12 92 38. Är du t ex inte inskriven men vill ändå veta mer?

Maila oss på: info@multimedium.se