Skoopi Riks

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder.
Vi skapade deras webbsida

Annika Andersson

Annika är en textilkonstnär, hon jobbar med olika typer av material och har under åren gjort många verk, fotograferat och lagt upp dem på denna hemsida med korta förklarande texter till varje bild.

Ateljé Trädet

Ursprungligen var Ateljé Trädet en kvinnoverksamhet i Masthugget som fokuserade på arbetsträning. Ur denna verksamhet växte ett sidenmåleriprojekt fram, som i sin tur utmynnade i det sociala arbetskooperativ som de sedan 2003 driver i Östra Sannegårdshamnen.
Vi skapade deras hemsida.

Karin Mönefors

En fotograf som ville ha en hemsida där allt finns på förstasidan och menyn följer med när man bläddrar neråt. I högerkolumnen ligger en filmremsa med bilder som Karin själv kan uppdatera när hon vill.

Multikult

Multikult är ett socialt arbetskooperativ. Verksamheten är en ekologisk handelsträdgård som är KRAV-certifierad.
Handelsträdgården är den enda på Hisingen och en av de sista i sitt slag i göteborgsområdet.

© Copyright 2021 Multimedium