MULTIMEDIUM

Om Multimedium

Om sociala arbetskooperativ

 

De sociala arbetskooperativen och de arbetsintegrerande sociala företagen har ”dubbla affärsidéer” vilket betyder att de dels verkar för att stärka människor som står utanför ordinarie arbetsmarknad  samt driver  näringsverksamhet inom en mängd områden.

 

 

Nära kundkontakt

 

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder. Tänker, föreslår och producerar produkter. Ägnar vår uppmärksamhet åt alla de olika detaljer som utgör ett projekt. Logotyper, bilder, foto tankar, programmering, form och layout.

 

Grundat 2008

 

Multimedium är ett socialt arbets- kooperativ som grundades 2008 av några intresserade medlemmar. Förutom att vi ska hjälpa företag med sin marknadsföring så står det i Multimediums stadgar att vi ska behandla våra medlemmar på ett socialt ansvarstagande sätt. Varje enskild person har särskild kunskap som är viktig och värd att ta tillvara på. Detta har varit en viktig del sedan vi startade Multimedium. Vikten av att driva ett företag, både på ett socialt sätt men även att göra saker på ett professionellt sätt är en balansgång, men det är en balansgång som vi klarar av.

 

Vårt uppdrag

 

Vad roligt att du hittat hit! Kanske är du i behov av en ny hemsida, eller en ny folder till dina kunder? Detta och mycket annat kan vi hjälpa till med. Vi är ett gäng duktiga personer med stor kunskap inom programmering, IT, design, formgivning och produktion, som tycker att livet är ganska roligt när man får arbeta med det man tycker mest om.

 

 

 

Multimedium

Copyright (©)  2016 Mulitimedium